X Ogólnopolska Konferencja
"Więcej niż cud - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w praktyce"

Toruń 17-18 czerwca 2016

Konferencja organizowana jest przez:
  1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

www.wotuiw.torun.pl
  1.     Katedra Opieki i Profilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

w Toruniu


  1. Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

i Wydział Nauk O Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

  1. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów –

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Optymalizacja do przeglądarek:


Mozilla/FirefoxGoogle Chrome