WYSTĄPIENIA PLENARNEJacek Lelonkiewicz – „Czy terapeuta BSFT może być indywidualistą” (wystąpienie w formie telekonferencji).

Jacek Szczepkowski – „Nie to jest ważne co jest, ale jakie jego imię - młotek, struktura i teoria w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”.

Tomasz Świtek – „Pomiędzy użytecznością a TSR – od klimatu tworzenia TSR, po …?”.

Danuta Jacoń-Chmielecka – „TSR & HCSR... z wykorzystaniem MF & DT & BT & KS (MindFulness & Design Thinking & Bonsai Tree & Kaizen Steps).

Michael Hjerth – „Klucze do używania modelu PSR: Oktagon 8 drzwi i iteracja jako sztuka zadawania kolejnych pytań”.

Ewa Majchrowska – „Dziecko przewodnikiem w zabawie skoncentrowanej na rozwiązaniach” (wystąpienie w formie telekonferencji).

Anna Szapert – „Ćwiczenia z twórczości - PSR w pracy z artystami”.WARSZTATY

Hjerth Michael – „Model wyzwanie umiejętność: iteracyjne spojrzenie na rozwijanie umiejętności w duchu TSR”
Jeżeli obserwujesz i uważnie przemyślisz, co obserwujesz, od początku powstania pracy skoncentrowanej na rozwiązaniach znajdziesz pewne wzorce: procesy iteracyjne. W świecie organizacji sprowadza się do formy: szybkiego wprowadzania prototypów, testowania, dopracowania szczegółów i kolejnego testowania, gdzie wzmacnia się to co działa, a pozbywa się tego, co nie działa. Szybki rozwój jest tego najbardziej znanym przykładem. Procesy iteracyjne od początku są częścią praktyki Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zgodnie z „filozofią centralną”: „dowiedz się co działa i rób tego więcej, dowiedz się co nie działa, przestań to robić i zrób coś innego”. Obecne są zarówno w stylu prowadzenia rozmów (pytania budowane w oparciu o ostatnią wypowiedź klienta), jak i w cyklu: “sesja terapeutyczna – eksperymenty międzysesyjne – kolejna sesja”. Procesy iteracyjne są również istotną częścią gier video, czy sportów co znaczy, że w zasadzie wszyscy młodzi ludzie są z nimi zaznajomieni, nawet jeśli nie znają tej terminologii. W trakcie warsztatu opiszę koncepcję iteracji oraz wyjaśnię, dlaczego zastąpiłem słowa: problem/rozwiązanie słowami: wyzwanie/umiejętność. Podzielę się także praktycznymi wskazówkami, jak pracować z młodzieżą z ADHD i Aspergerem, używając cyklu: PZRYGOTUJ-ZRÓB-ZWERYFIKUJ

Jacoń-Chmielecka Danuta– „TSR & HCSR... z wykorzystaniem MF & DT & BT & KS (MindFulness & Design Thinking & Bonsai Tree & Kaizen steps)
Treść warsztatu dotyczy modelu TSR i Holistycznego Coachingu Skoncetrowanego na Rozwiązaniach, wykorzystuje praktyczne narzędzia pomocne w zarządzaniu zmianą.

Lewiński Artur, Szczepkowski Jacek – „W poszukiwaniu wyjścia z pułapki nawyku”
Wychodząc z założenia, że istotą każdego uzależnienia jest ograniczenie możliwości wyborów na zajęciach omówimy pomocne kierunki pracy z osobami, które doświadczają tego typu problemu. Odwołując się do modelu Bruges i naszych rodzimych doświadczeń skupimy się na:
• zwiększaniu możliwości wyborów klienta,
• zmianie destrukcyjnego nawyku,
• rozwijaniu umiejętności podejmowania właściwych z punktu widzenia wyborów egzystencjalnych decyzji.
Prezentowane strategie okazują się pomocne nie tylko w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, od alkoholizmu i narkomanii, po samookaleczenia i zaburzenia odżywania.

Robaczewska Zofia – „Historia zasobów mojej rodziny“
Warsztat dotyczył będzie pracy z genogramem rodziny w celu poszukiwania i wydobywania zasobów potrzebnych do zmian. W warsztacie wykorzystane będą techniki z obszaru arteterapii.

Roch Joanna– „TSR przy tablicy, czyli profilaktyka szkolna inaczej”
Proponowany warsztat oparty jest o model „WOWW” („Working On What Works”) stanowiący pomysł na prowadzenie klasy szkolnej w atmosferze wspierającej rozwój potencjałów uczniów. W połączeniu z wnioskami z doświadczeń z pracy z młodzieżą uzależnioną, model ten stanowi odpowiedź na pytanie o to jak prowadzić profilaktykę szkolną INACZEJ z uwzględnieniem dominujących potrzeb młodych ludzi oraz ich mocnych stron.

Szutarska Magda – „Gadżety w TSR - czy...? i do czego...?
Warsztat poświęcony wykorzystywaniu (bądź nie???) gadżetu, rekwizytu, dodatkowego narzędzia w pracy terapeutycznej i trenerskiej. W trakcie spotkania podejmiemy wyzwanie, jakim jest przyjrzenie się użyteczności, zasadności tego rodzaju propozycji. Czy to technika czy coś więcej? Czy bliżej temu zjawisku do rzemiosła czy raczej jest to „sztuka”? Ponadto, spróbujemy wspólnie wypracować istotne dla terapeuty, trenera zasady wprowadzania dodatkowych narzędzi w strukturę spotkania.

Tomasz Świtek – „Trzylatki skoncentrowane na rozwiązaniach - program pracy z dziećmi w przedszkolach”
W czasie naszego warsztatu zaprezentujemy zasady oraz kształt programu, który stworzyliśmy w celu zaadaptowania kilku TSR-owych zasad do kontekstu przedszkolnego. Program realizowany jest w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Piastowie, uzyskał akceptację kuratorium oświaty.

Warchoł Iza, Kita Justyna – „Gdy wieją wichry zmian jedni budują mury, drudzy budują wiatraki”
Warsztat poświęcony doświadczaniu swojej zmiany. Będziemy starać się JEJ doświadczać wykorzystując „story telling”, „story cubes”, „eksternalizację”, „karty metaforyczne”, „fotografie” i może coś jeszcze. Będziemy w sobie szukać odpowiedzi na pytani”
• Co robimy z tym, ze dookoła nas i w nas zachodzą zmiany, zaczynając pod poziomu biologicznego- nasze komórki obumierają a inne dzielą się w tym samym momencie - na poziomie emocjonalnym, poznawczym itp.
• Czy nasze zmiany są wyzwaniem podążającym w kierunku szansy czy też wyzwaniem podążającym w kierunku walki z ograniczeniami? A może jednym i drugim?
• Od czego zależy jakiego wyboru dokonujemy?
• Dzięki jakim zasobom nasze wybory są możliwe?
• Co pozwala nam uruchamiać właśnie te a nie inne zasoby?
Ambitnie chciałybyśmy przybliżyć nas do odpowiedzi na pytanie: „Czy nieuchronność zmiany terapeuty, jego warsztatu pracy, jego postawy, jego TSR – u to szansa czy ograniczenie – dla niego samego, dla jego klienta?”Notki Biograficzne

Michael Hjerth - licencjonowany psycholog, dyrektor Solutionwork Institut w Sztokholmie w Szwecji. Od wielu lat pracuje, jako trener i terapeuta SFA. Poza filozofią i psychologią, w ostatnich latach zajmuje się zagadnieniami neuropsychiatrii.

Danuta Jacoń-Chmielecka - certyfikowany coach, trener i psycholog. Posiada doświadczenie kliniczne oraz biznesowe. Prowadzi Pracownię Rozwoju Osobistego Unikatum z ofertą dla: umysłu, ciała jak i ducha. Pracuje dla instytucji państwowych, organizacji pozarządowych jak i przedsiębiorstw wolnorynkowych. Specjalizuje się w Holistycznym Coachingu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (HCSR). W pracy stara się zachować równowagę między praktyką a pracą naukową, widząc codziennie dowody wzajemnego wzmacniania się praktyki z teorią. Najważniejsza jest dla niej skuteczność podejmowanych z klientami działań i rozwijanie małych zmian, tak by mogły napędzać większe. Wierzy, że zmiany są możliwe i zachęca ludzi by byli tymi, którymi chcą być.

Justyna Kita – psycholog policyjny KWP w Kielcach, od trzech lat w TSR – owej podróży , wcześniej szukająca swojego miejsca w Gestalcie.

Artur Lewiński - terapeuta, trener TSR PSTTSR, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, kierownik Oddziału Terapii Krótkoterminowej Uzależnień w Toruniu, członek Rady Merytorycznej PSTTSR, członek European Brief Therapy Association.

Zofia Robaczewska – członek zespołu „Centrum Rozwiązań”, specjalista terapii uzależnień na co dzień pracująca w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta TSR, masażystka Lomi Lomi Nui, zainteresowana dźwiękiem mis i gongów tybetańskich.

Joanna Roch - pedagog specjalny, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Na co dzień pracuje w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień. Za szczególnie istotne w pracy z młodzieżą uważa kreowanie możliwości doświadczania aktywności alternatywnych wobec zażywania. Zainteresowana wyjątkami i różnorodnością.

Anna Szapert – edukatorka, trenerka, terapeutka i tłumaczka. Interesuje się ludźmi i słowami. Współtwórczyni kolektywu Future Simple. Współtworzy kolektyw innowatorek, prowadzący szkolenia i coaching dla klientów indywidualnych, w biznesie oraz sektorze kreatywnym (m.in. Pracownia Duży Pokój, Instytut Teatralny im. Z.Raszewskiego, OFF Camera, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru). Projektuje i promuje narzędzia rozwoju potencjału twórców (Artysta w Kryzysie, Zawód Artystka). Specjalizuje się w pracy nad obszarami psychologii twórczości, komunikacji, umiejętności interpersonalnych i motywacji.

Jacek Szczepkowski – terapeuta, trener i superwizor PSTTSR, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK, kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, Prezes Zarządu PSTTSR, członek European Brief Therapy Association.

Magda Szutarska – psycholog, trener, od kilkunastu już lat zaprzyjaźniam się z podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach...pracuję jako psycholog tak z dziećmi jak i dorosłymi, szczególnie w obszarach związanych z traumatycznymi doświadczeniami. W swojej pracy wykorzystuję jako narzędzie karty metaforyczne. Jestem członkiem Zarządu PST-TSR, animuję Poznańskie Koło PST-TSR.

Izabella Warchoł – trener i terapeuta TSR realizujący się zawodowo w obszarze pomocy społecznej głównie z klientami, którzy zmian oczekują od innych.


 
 
XI Ogólnopolska Konferencja

„Poza techniką – indywidualny styl w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Toruń 9-10 czerwca 2017

Optymalizacja do przeglądarek:


Mozilla/FirefoxGoogle Chrome