1. Imię i nazwisko
2. Rok urodzenia

3. Adres do korespondencji , telefon kontaktowy , adres e-mail:

4. Wykształcenie (wymień szkołę wyuczoną i wyuczony zawód):

5. Aktualne miejsce pracy( nazwa placówki, adres z nr kodu oraz nr telefonu, zajmowane stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy):

6. Zapisy na warsztaty będą miały miejsce podczas rejestracji uczestników. Możliwość uczestniczenia w poszczególnych warsztatach ograniczona jest ilością miejsc. Decydować będzie kolejność zgłoszenia.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, iż w każdej chwili mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.


Dane do wystawiania faktury VAT (dotyczy osób, które potrzebują potwierdzenia wpłaty w formie faktury):

1.Nazwa instytucji:

2.Adres:

3.NIP:


XIII Ogólnopolska Konferencja
Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
"TSR - wspólne założenia, różne rozumienie(a)."

Toruń 7-8 czerwca 2019r.